Persónuverndarstefna Herragarðsins 2018

(endurskoðuð á hverju ári)

 

 

Almennt um Persónuverndarstefnu Herragarðsins

Herragarðurinn tryggir öryggi upplýsinga allra viðskiptavina okkar og virðir friðhelgi einkalífs og að öll meðhöndlun upplýsinga sé virt og tekin alvarlega. Herragarðurinn veitir þér upplýsingar um þau gögn sem notuð eru og hvernig þau eru notuð.

Herragarðurinn fer með persónuupplýsingar í samræmi við þau lög nr. 77/2000 um persónuvernd og úrvinnslu upplýsinga. Þetta á við um þær upplýsingar sem gefnar eru í gegnum heimasíðuna, samfélagsmiðla og afgreiðslukerfi búðanna.

 

 

Persónuupplýsingar

Persónuupplýsingar eru skilgreindar sem allar upplýsingar sem geta borið kennsl á þig eða notaðar í þeim tilgangi. Dæmi um slíkt er kennitalan þín, veffangið þitt og kaupsaga þín. Vefhegðun flokkast einnig sem persónuupplýsingar.

 

Allar persónuupplýsingar sem aflaðar eru í gegnum heimasíðu, samfélagsmiðla og afgreiðslukerfi búðanna er notað í markaðsstefnu fyrirtækisins og er ekki misnotað á neinn hátt. Viðskiptavinir geta neitað þjónustu með að afskrá sig hvenær sem er af listum Herragarðins. Í markaðsstefnu fyrirtækisins eru upplýsingarnar notaðar til að láta viðskiptavini okkar vita þegar útsölur eru að nálgast, tilboð, sérstakir viðburðir og fréttir af öðru tagi sem tengjast fyrirtækinu. Þetta er gert til að bæta upplifun þína á þjónustu Herragarðsins. Upplýsingarnar eru geymdar eins lengi og þörf krefur.

 

Tölfræðilegar samantektir

Herragarðurinn áskilur sér rétt til að búa til skýrslur og safna þeim ópersónulegu staðreyndum viðskiptavina okkar. Þessar skýrslur eru tölfræðilegar staðreyndir og ekki persónulegar staðreyndir um hvern og einn viðskiptavin. Þessar skýrslur eru ekki notaðar í persónugreiningu eða utan fyrirtækisins.

 

Vefhegðun

Þegar notendur og viðskiptavinir heimsækja heimasíðu Herragarðins í tölvu eða síma, söfnum við upplýsingum um notkun á vefra með kökum og köngulóm. Dæmi um slíkar upplýsingar er Hopp hlutfall (e. Bounce rate). Við gerum þetta til að bæta upplifun notenda. Hægt er að afskrá af listum Herragarðsins og fá ekki tilkynningar s.s fréttir af útsölum. Það er gert með að senda email á david@herragardurinn.is eða afskrá af lista þegar þú færð næst email frá Herragarðinu.

 

 

 

 

Sala til 3. Aðila

Herragarðurinn mun ekki undir neinum kringumstæðum selja, afhenda eða leigja persónuupplýsingar notenda og viðskiptavina okkar. Eina undantekningin er ef okkur ber skylda samkvæmt lögum að afhenda upplýsignar, eða ef viðskiptavinur okkar biður um upplýsingar um sig séu afhendar.

 

 

Takmörkun ábyrgðar

 

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Herragarðurinn enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Herragarðsins.

 

Herragarðurinn ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

 

Lög og reglugerðir

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

 

Réttur til breytinga

Herragarðurinn áskilur sér rétt til breytinga á persónuverndarstefnu hvenær sem er.

 

Réttur þinn sem viðskiptavinur

Sem viðskiptavinur okkar hefur þú rétt til að óska eftir aðgang að, leiðréttingu, takmörkun eða eyðingu á þeim upplýsingum sem við höfum um þig og hvaða upplýsingar eru notaðar. Enn fremur getur þú fengið afrit af öllum persónuupplýsingum þínu.

 

Ef viðkomandi hefur frekar upplýsingar skal hafa samband í netfangið kringlan@herragardurinn.is eða í síma 5689234.